Kampen om ekteskapet

Illustrasjon

Hvilke grunner finnes for å holde fast på ekteskapet som et samliv mellom mann og kvinne? Nedenfor finner du artikler og ressurser som på en klar måte viser at ekteskapet pr definisjon er en institusjon for mann og kvinne.


16 APPELLER foran Stortinget 11. juni 2008.
Samme dag som Stortinget debatterte og vedtok den kjønnsnøytrale ekteskapsloven, 11. juni 2008, arrangerte MorFarBarn en manifestasjon utenfor Stortinget. Der holdt en rekke politikere, fagfolk og samfunnsengasjerte mennesker sine appeller. Nedenfor kan du høre de appellene du er interessert i.

NB: Ved å klikke her kan du i tillegg lese de 12 appellene som ble holdt på Youngstorget i april 2008, i forbindelse med den store Ekteskapsmarsjen med 5000 deltakere.

Listen to "Ja til ekteskapet" on Spreaker.

https://www.spreaker.com/show/ja-til-ekteskapet


KAMPEN OM KJØNNET
4 grundige og interessante artikler fra et kristent ståsted, publisert våren 2018.
Artiklene er skrevet av den danske teologen Mikke Vigilius, som er redaktør for bladet Nyt Liv.

1. Den kønsneutrale bølge 
2. Kønnet i bibelsk lys 
3. Kønnet i biologisk lys 
4. Den transkønnede


• What is marriage? (Etter at denne teksten ble publisert i nov 2011, har den fått status som en av de beste tekstene om tematikken. I slutten av nov 2012 ble en utvidet versjon utgitt som bok.)

• 10 grunner til at kjønnsnøytral ekteskapslov ikke er noen god idé.

 Ideologien og retorikken bak den nye ekteskapsloven.

• Når far blir overflødig

Ekteskap er ikkje kjønnsnøytralt

 Äktenskapet er heterosexuellt

• På morsdagen feirer vi mor, men hvem feirer 'medmor'?

 Tankevekkende brev fra engelsk biskop til statsminister Cameron (des 2012)

• 100.000 demonstrerte mot homoekteskap

• 12 appeller på Youngstorget – i anledning Eteskapsmarsjen i Oslo 12. april 2008.

 Dikt: Ja til ekteskapet. (Skrevet etter demonstrasjonstoget mot ekteskapsloven i Oslo i 2008, der Blitz-aktivister og andre til tider prøvde å overdøve taler og budskap med skjellsord og støy.)

 


 

Åpne utskriftsversjon