Ekteskapserklæringen

Illustrasjon

36 kristne organisasjoner og kirkesamfunn har i fellesskap utgitt denne informative, tydelige og lettleste erklæringen på 8 små sider. Navnene på alle de 36 organisasjonene og kirkesamfunnene finner man på siste side av dokumentet.

Innholdet er topp aktuelt og vil være en strategisk ressurs for menigheter og foreninger, bibelgrupper og enkeltpersoner i tiden som ligger foran. 

Les erklæringen og vær med og spre dokumentet – via e-post, på nettsider, på Facebook og i papirform!

1) Brosjyren i lav oppløsning. Bruk denne utgaven hvis du vil legge ut lenke til dokumentet på en nettside, eller på Facebook, eller sende den som vedlegg i en e-post.
    1a) Nynorsk utgave.

2) Brosjyren i høy oppløsning. Bruk denne hvis du vil printe ut et eksemplar i best mulig kvalitet.
    2a) Nynorsk utgave.

3) Bilde av brosjyrens forside. Bruk gjerne dette bildet hvis du trenger et illustrasjonsbilde ved omtale av erklæringen.
    3a)  Nynorsk utgave.

 

4) Bestilling av papirutgaven.
Erklæringen er trykt som en 8 siders papirbrosjyre i fire farger på fint papir. Brosjyren kan bestilles for kr 2,00 pr stk ved å ringe eller sende en SMS til tlf 99 23 23 54, eller ved å sende en e-post til ekteskapserklaering@gmail.com


• Porto og ekspedisjon for opp til 25 eksemplarer:       kr 50,-
• Porto og ekspedisjon for mer enn 25 eksemplarer:   kr 100,-

 

Åpne utskriftsversjon