Ekteskapskampen i kirken

Illustrasjon


• Ekteskapserklæringen

36 kristne organisasjoner og kirkesamfunn har i fellesskap utgitt denne informative og lettleste brosjyren. Les den og spre den!

1) Brosjyren i høy oppløsning. Bruk denne hvis du vil printe ut et eksemplar i best mulig kvalitet.

2) Bilde av brosjyrens forside. Bruk gjerne dette bildet hvis du trenger et illustrasjonsbilde ved omtale av erklæringen.

3) Bestilling av papirutgaven. Erklæringen er trykt opp som en 8 siders papirbrosjyre i fire farger på fint papir. Brosjyren kan bestilles for kr 2,- pr stk ved å ringe eller sende en SMS til 99 23 23 54, eller ved å sende en e-post til ekteskapserklaering@gmail.com.• To svært viktige artikler av Bjørn Helge Sandvei
- en av Norges fremste autoriteter på gresk språk og kultur i nytestamentlig tid.

1) Homofili - samliv eller singelliv, historisk og aktuelt (PDF). En lettlest og meget viktig artikkel på 20 sider, oppdatert i november 2016.

2) Bibelen og homofilispørsmålet (PDF). En grundig og viktig artikkel på 20 sider. (I Word-format)

Disse to grundige artiklene burde være obligatorisk lesning for alle som vil ha solid kunnskap om tematikken -- uansett hvilket teologisk ståsted man har. I konsentrert form gir de en innføring i spørsmålene som er vanskelig å finne andre steder på norsk.Helsides info-annonser publisert 2016-2018
Alle info-annonsene er publisert i Vårt Land og Dagen, og noen av dem også i andre publikasjoner.
Annonsene er poengterte, innholdsrike og informative, og en gullgruve av kunnskap og argumenter.

​• MorFarBarn fyller 15 år - våren 2020
​• 10 år med kjønnsnøytral ekteskapslov  
​• Velsignet jul og et godt nytt år! Takk for støtte i 2018.

​• 5 GODE GRUNNER til at kristen samlivsteologi ikke kan være kjønnsnøytral​
• Finn fram kredittkortet og bestill drømmebabyen

Det kristne JA-budskapet om ekteskapet, familien og barnet

• Dagen før Kirkemøtet ...
Tok Jesus feil?
En kjønnsnøytral kirke
 Blir det ro i kirken når likekjønnet liturgi er vedtatt? (Light-utgave)

Hva står på spill? Sterke grunner for å avvise den kjønnsnøytrale teologien
Sannheter kirken er i ferd med å fornekte
10 viktige argumenter i samtalen om ekteskapet og barnet
Kirkens JA-budskap om ekteskapet og barnet
Fakta og konsekvenser i ekteskapskampen
Vil Kirkemøtet endre ekteskapet med bind for øynene?
9 grunner til at Kirkemøtet bør utsette ekteskapssaken
Etter Kirkemøtet 2016: Hva nå? 

• Kjønns-kaos i Stortinget: EN PROTEST  • (Light-utgave)
• "Vidunderlige nye Norge": DER MENN FØDER BARN  •  (Light-utgave)
 

Helsides info-annonser de siste årene

Alle info-annonsene er publisert i Vårt Land og Dagen - noen av dem også i andre publikasjoner. Selv om noen av info-annonsene nedenfor er publisert for to-tre år siden, er kunnskapen og argumentene like sanne og aktuelle i dag.

- Se enda flere annonser under menyen RESSURSER - Plakater, brosjyrer, annonser.

Hva visste Paulus om homofili? Interessant info om homofili i gresk og romersk tid. (Light-utgave)
5 gode grunner - 5 gode grunner til at ekteskapet er for mann og kvinne. (Light-utgave)
• Forbønnsliturgi for likekjønnet ekteskap? Er forbønnsliturgi noen god idé? (Light-utgave)
• Likekjønnet forbønnsliturgi? Nei takk. 9 grunner til at det er en dårlig løsning. (Light-utgave)
• Tok Jesus feil? Om Bibel, ekteskap og sannhet (Light-utgave)
Ekteskap, liturgi og politikk. Betyr politiske vedtak mer enn Bibelen? (Light-utgave
 Samlivstoget kjører videre ...  Kan kirken med sin integritet i behold være med på ferden? (Light-utgave)
• Voksenperspektiv eller barneperspektiv? Om "diskriminering", "rettigheter" og "likestilling" (Light-utgave)
 Hva er kirkens lære om ekteskapet? Viktige uttalelser fra kirkelige organer de siste årene. (Light-utgave)
• Barneperspektivet - 8 sannheter som ofte blir fortiet i den kirkelige debatten. (Light-utgave)
 Spørsmål ved et årsskifte - 13 tankevekkende spørsmål om ekteskap og barn.
• Kirken og ekteskapet – Klar tale fra kirken – Viktige uttalelser fra kirkelige organer de siste årene.
• Takk og info om budskapet fra MorFarBarn.
• En erklæring om ekteskapet og barnet – 10 viktige momenter. (Light-utgave)
• Spørsmål om "likekjønnet ekteskap" i kirken – Interessante spørsmål til refleksjon og samtale.Et lite utvalg av avisartikler 

• Hvorfor er jeg homofil? Må jeg alltid være det? Kronikk av prest og sjelesørger Stein Solberg
Derfor melder jeg meg ut at Den norske kirke Redegjørelse fra Øivind Benestad
• Likekjønnet ekteskap i kirken? Barneperspektivet gir svaret. Kronikk av Øivind Benestad på NRK Ytring, juli 2014
Biskop Sommerfeldt på glattisen - Artikkel av Øivind Benestad i Vårt Land i februar 2014
Biskop på glattisen - Lang versjon av artikkelen ovenfor, publisert på Verdidebatt.no 11. februar 2014
• Samlivsutvalgets manglende barneperspektiv – Artikkel av Øivind Benestad, publisert i Nytt Norsk Kirkeblad og avisen Dagen.

• Kampen vil fortsette - Innlegg i Aftenposten
• Brev til Bispemøtet i Den norske kirke - Et tankevekkende brev fra 12 ledere i ulike kirkesamfunn og organisasjoner, sept 2013.
• Skaparordning - eit nytt tabuord - Artikkel av Egil Morland, medlem av Kirkemøtet og Kirkerådet.Samlivsutredningen 2013

I 2009 nedsatte Bispemøtet et utvalg av 9 personer (inkl 3 biskoper) som skulle utrede kirkens teologi og ordninger på det samlivsmessige området. Den 11. februar 2013 la utvalget fram sin utredning.

Samlivsutredningen 2013. Les (og evt last ned) utredningen som er på ca 100 sider. Utredningen inneholder en detaljert innholdsfortegnelse som gjør det enkelt å finne fram til de temaene man er mest interessert i.

Kirkekamp om ekteskapet og barnet. Fem personer ble invitert av Bispemøtet til å komme med en respons på utredningen da den ble offentliggjort og presentert. Her kan du lese responsen som Øivind Benestad ga ved presentasjonen.

Homofilisaken 1992-2013. Teksten er en kort gjennomgang av viktige kirkelige utredninger og vedtak de siste 20 årene. Når man leser denne teksten, som ligger på Den norske kirkes nettsider, er det viktig å huske at alt som står omtalt, gjelder likekjønnede par i partnerskap. Teksten tar ikke opp den grunnleggende nye situasjonen som diskuteres i 2013, nemlig "likekjønnet ekteskap".Kirkelige uttalelser om kjønnsnøytral ekteskapslov

Ekteskap og samlivsformer. Delutredning bestilt av departementet som del av høringen før ny ekteskapslov ble vedtatt i Stortinget. Teksten er en 9 siders oversikt over hva Den norske kirke lærer om ekteskapet, og hva kirkelige organer har uttalt de siste årene. Forfatter er Erling Pettersen, nåværende biskop i Stavanger bispedømme.

Høringsuttalelser fra kirkelige organer angående kjønnsnøytral ekteskapslov:

Kirkemøtet  •  Bispemøtet  •  Kirkerådet  •  Presteforeningen


Høringsuttalelser fra Bispedømmerådene i:

Borg  • OsloHamarTunsbergAgder og TelemarkStavangerBjørgvinMøreSør-Hålogaland  •  (Nidaros og Nord-Hålogaland bispedømmeråd leverte ingen uttalelse.)


Andre kirkesamfunn og kristne organisasjoner:

Oslo Katolske Bispedømme, del 1 + del 2 Anbefales! •  Tromsø katolske stift  •  Pinsebevegelsen  •  Metodistkirken  •  Baptistsamfunnet  •  Normisjon  •  Norsk Luthersk Misjonssamband  •  Indremisjonsforbundet  •  Norges Kristelige Legeforening Frelsesarmeen  RESSURSER

www.robgagnon.net
Robert Gagnon er en av verdens ledende autoriteter på bibelsk samlivsetikk, homofili i Bibelen, likekjønnet "ekteskap" m.m. Hjemmesiden hans er MEGET innholdsrik og lærerik. Anbefales! 

Samtlige høringsuttalelser angående forslaget til ny ekteskapslov i 2008. Selv om tekstene er skrevet for noen år siden, inneholder de fleste av de ca 60 kristne høringsuttalelsene mye tidløst og meget bra stoff om ekteskap, familien og barn. En gullgruve av kunnskap og god argumentasjon!

• Kjønnsnøytral ekteskapslov - en vurdering. En meget god kronikk av biskop Olav Skjevesland.NYHETER

 Ortodoks kirke underkender folkekirkens dåb efter vielser af homoseksuelle (Kristeligt Dagblad, København)

 

Åpne utskriftsversjon