På tide å tillate bigami

Illustrasjon

I denne tankevekkende artikkelen argumenterer en svensk professor for at samfunnet bør anerkjenne relasjoner mellom flere enn to personer. Hvis noen vil gifte seg med to eller tre personer, bør staten legge til rette for det. I vår tid finnes det ikke noen saklig grunn til at lovverket skal diskriminere folk som ønsker å leve i bigami og polygami. Verken hetero-normen eller par-normen bør favoriseres i lovverket. Artikkelen stod på trykk i Svenska Dagbladet 7. august 2005.

Du kommer til artikkelen ved å klikke her
Artikkelens nettadresse er http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_10270122.asp          

Åpne utskriftsversjon