Artikler

Hva er det som kjennetegner ideologien bak statens nye barne- og familielover? Hva er målet for aktivistenes samlivskamp? Les mer

Hva er de viktigste faktorene som har bidratt til at forståelsen av ekteskapet og barns rett til mor og far er blitt grunnleggende endret i løpet av noen få år? Hva fikk Stortinget til å vedta så grunnleggende samfunnsendringer uten en gang å ha utredet saken, uten å legge fram en stortingsmelding og uten å foreta konsekvensanalyser? Les mer

Et kort innlegg som ble publisert i Dagbladet 24. mai 2009. Teksten avslører noe av den manipuleringen med fakta som foregår i norske medier. Les mer

I sin bok, "Kampen om ekteskapet og barnet", bidrar Nina Karin Monsen med en rekke skarpe analyser, refleksjoner og argumenter. Vi har samlet noen av dem her. I boka finner du mange flere. Les mer

OVERSIKT og VURDERINGER Les hva de forskjellige partiene sier i sine programmer om kjønnsnøytral ekteskapslov. I tillegg kan du lese kommentarer og anbfalinger om hvordan hvert parti bør stilles til ansvar for sine synspunkter. Les mer

Påstanden om at 20 000 barn lever med homofile foreldre er et klassisk eksempel på hvordan en myte kan oppstå. Her finner du dokumentasjon på at det riktige tallet er ca 1 000 barn, ja, trolig enda lavere. Les mer

I denne tankevekkende artikkelen argumenterer en svensk professor for at samfunnet bør anerkjenne relasjoner mellom flere enn to personer. Hvis noen vil gifte seg med to eller tre personer, bør staten legge til rette for det. I vår tid finnes det ikke noen saklig grunn til at lovverket skal diskriminere folk som ønsker å leve i bigami og polygami. Verken hetero-normen eller par-normen bør favoriseres i lovverket. Artikkelen stod på trykk i Svenska Dagbladet 7. august 2005. Les mer

Diskriminerer man ikke adopterte barn dersom man fratar dem muligheten for en mor og far av forskjellig kjønn? Denne kronikken fra Stavanger Aftenblad gir interessante synspunkter på dette spørsmålet. Les mer