MorFarBarn-erklæringen

Illustrasjon


MorFarBarn-erklæringen ble offentlig lansert i begynnelsen av november 2012.
Les den, last den ned og send den videre til venner og kjente!


A) MorFarBarn-erklæringen - Kortutgave

B) MorFarBarn-erklæringen - Utvidet versjon i A4-format

C) MorFarBarn-erklæringen - Utvidet versjon i A5-format

D) MorFarBarn-erklæringen - Kortutgaven som avisannonse (og utdelingsark)


I sju korte punkter sier erklæringen vesentlige ting om: 

a) Barns rett til mor og far
b) Ekteskapet som en institusjon for mann og kvinne,
c) Samvittighetsfrihet til å stå for disse sannhetene uten å møte utstøtelse, sanksjoner og yrkesforbud.

Hvis du er enig i MorFarBarn-erklæringen, vil vi oppfordre deg til å
registrere deg som en MorFarBarn-venn
Det innebærer ingen forpliktelser,
men du vil få tilsendt nyhetsmailen vår noen ganger hvert halvår.

Åpne utskriftsversjon