Dokumenter og høringer

Illustrasjon


To høringsuttalelser til Stortingets familiekomité om 20 forslag fra Ap og MDG om å styrke LHBT-politikken i skole og samfunn, november 2019

1. En grundig høringsuttalelse som kommenterer alle de 20 forslagene, underskrevet av Jan Harsem, Marit Johanne Bruset og Øivind Benestad.

2. En informativ høringsuttalelse fra nettverket GENID, særlig om transtematikk.

- Et brev til Stortingets presidentskap fra Jan Harsem som ber om en vurdering av VGs rolle i høringen.

• Rettigheter for barn i Norge født av surrogatmødre i utlandet  
   - Høringsuttalelse mai 2012 fra MorFarBarn
  
+ Høringsuttalelse fra Bjørgvin bispedømmeråd
   
 Departementets høringsbrev og lovforslag + alle høringsuttalelsene.

24 grunner til at Stortinget bør avvise forslaget om Felles ekteskapslov.   
  Høringsuttalelse fra MorFarBarn til forslaget om ny ekteskapslov – som ble vedtatt i 2008.

Høringsuttalelser til Felles ekteskapslov, 2008  
Her kan du lese samtlige høringsuttalelser 
 både fra kristne og sekulære høringsinstanser. Nærmere 60 kristne kirkesamfunn og organisasjoner sendte inn høringssvar. Neste alle avviste lovforslaget. Unntakene var Kirkens Bymisjon, Norges Kristelige Studentforbund, Kvekerne og Åpen Kirkegruppe. Mange av høringsuttalelsene inneholder sterk og grundig argumentasjon med tidløs gyldighet. De kan derfor leses med stort utbytte også i dag. To grundige og meget gode  høringsuttalelser, ble f.eks. skrevet av Oslo Katolske Bispedømme og av Norges Kristelige Legeforening. Anbefales!

  • Kritiske innspill fra diverse høringsinstanser. Departementet og stortingsflertallet ignorerte konsekvent alle innvendinger    
    og motargumenter, uansett hvor velfunderte og seriøse de var.

   Delutredninger uten troverdighet.

• 6 B'er for ekteskapet. MorFarBarn's innspill til høringen i Stortingets familie- og kulturkomité april 2008.

• Offentlig fransk rapport som avviste kjønnsnøytral ekteskapslov. Sammendrag i norsk oversettelse.

Åpne utskriftsversjon