Velkommen til MorFarBarn!

Les Ekteskapserklæringen 2016
- utgitt av 32 kirkesamfunn og organisasjoner.

"Uten at dere blir som barn, kan dere ikke komme inn i Guds rike."
- Jesus i Matt 18,3