Velkommen til MorFarBarn!

Les brosjyren Ekteskapserklæring
- utgitt av 36 organisasjoner og kirkesamfunn.

"Uten at dere blir som barn, kan dere ikke komme inn i Guds rike."
- Jesus i Matt 18,3