Velkommen til MorFarBarn!

Les Ekteskapserklæringen 2016
- utgitt av 32 kirkesamfunn og organisasjoner.

Den som elskar barnet høgare enn sin eigen rett, lar barnet få leva under gode vilkår.
- Andreas Hompland