Velkommen til MorFarBarn!

Les Ekteskapserklæringen 2016
- utgitt av 32 kirkesamfunn og organisasjoner.

Family - Freedom - Faith