Velkommen til MorFarBarn!

Les brosjyren Ekteskapserklæring
- utgitt av 36 organisasjoner og kirkesamfunn.

Jo lenger et menneske får lov til å være barn, desto eldre blir det.
- Friedrich von Hardenberg