Annonser - Brosjyrer

Illustrasjon


Brosjyrer fra MorFarBarn
Viktige og gjennomarbeidede brosjyrer som er blitt spredt i flere hundre tusen eksemplarer de siste årene.

MorFarBarn-erklæringen (kortversjon) + MorFarBarn-erklæringen (kortversjon fra Word-dokument)
MorFarBarn-erklæringen (fullversjon i A5) + MorFarBarn-erklæringen (fullversjon i A4)
• Ja til mor, far og barn

Ja til ekteskapet mellom mann og kvinne
Kjønnsnøytral ekteskapslov? Nei takk
Ekteskapet = mann og kvinne
 

Plakater  til bruk ved ulike anledninger

Bruk de plakatene du liker best  som illustrasjoner i e-poster, link til dem på Facebook, print dem ut, heng dem på veggen eller kjøleskapet, eller bruk dem på temamøter og på stand.

* 15 plakater med fargebilder
* 26 plakater i svart/hvitt
15 plakater i svart/hvitt

 

Helsides info-annonser

Helsides info-annonser fra MorFarBarn.
Alle info-annonsene har vært publisert i Vårt Land og Dagen - noen av dem også i andre aviser og blader.
Annonsene er poengterte, innholdsrike og informative – en gullgruve av kunnskap og argumenter. Print dem ut og del dem med andre. Legg ut link på Facebook-siden din til de info-annonsene du liker best. Send gjerne info-annonsenes nettadresse i e-post til venner og kjente, politikere og journalister.

​• MorFarBarn fyller 15 år - våren 2020
Homoterapi og radikal kjønnsideologi i Stortinget (ny i desember 2019)
• 7 grunner til ikke å delta i Pride-parader (ny i august 2019)
• 10 grunner til ikke å delta i Pride-parader (ny i juni 2019)
• 10 år med en kjønnsnøytral ekteskapslov (Word - januar 2019)
Den kjønnsnøytrale ekteskapsloven er 10 år (Ny i januar 2019) 

​• 10 år med kjønnsnøytral ekteskapslov (Ny i juni 2018)
​• 10 år siden Ekteskapsmarsjen (Ny i april 2018)

​• Finn fram kredittkortet og bestill drømmebabyen
"Vidunderlige nye Norge": DER MENN FØDER BARN • (Light-utgave)
Kjønns-kaos i Stortinget: EN PROTEST ​   (Light-utgave)

• Sannheter kirken er i ferd med å fornekte
• 10 viktige argumenter i samtalen om ekteskapet og barnet
• Kirkens JA-budskap om ekteskapet og barnet

 Fakta og konsekvenser i ekteskapskampen
• Vil Kirkemøtet endre ekteskapet med bind for øynene?
• 9 grunner til at Kirkemøtet bør utsette ekteskapssaken
Etter Kirkemøtet 2016: Hva nå?

 
• Tok Jesus feil? Om Bibel, ekteskap og sannhet. (Light-utgave
• Samlivstoget kjører videre ...  Kan kirken med sin integritet i behold være med på ferden? (Light-utgave
 Hva visste Paulus om homofili? Interessant info om homofili i gresk og romersk tid (Light-utgave)
 Likekjønnet forbønnsliturgi? Nei takk. 9 grunner til at det er en dårlig løsning. (Light-utgave

 Voksenperspektiv eller barneperspektiv? Om "diskriminering", "rettigheter" og "likestilling" (Light-utgave
• Forbønnsliturgi for likekjønnet ekteskap? Er forbønnsliturgi noen god idé? (Light-utgave)
 Hva er kirkens lære om ekteskapet? Viktige uttalelser fra kirkelige organer de siste årene (Light-utgave)
5 gode grunner - 5 grunner til at Ekteskapet = mann + kvinne (Light-utgave
• Barneperspektivet - 8 sannheter som ofte blir fortiet i den kirkelige debatten 
 Spørsmål ved et årsskifte (
 Takk og info til støttespillere
Kirken og ekteskapet – Klar tale fra kirken 
Erklæring om ekteskapet og barnet 
• Ekteskap, liturgi og politikk. Betyr politiske vedtak mer enn Bibelen? (Light-utgave
Spørsmål om ekteskapet og barnet i kirken – til refleksjon og samtale 
Kjøp og salg av barn 
        - publisert før Stortingsvalget 2009 i VG, Morgenbladet m.fl. Annonsen ble tiet i hjel av journalister og media. 
Løgner om planlagt farløse barn
Poesi fra uvirkeligheten
Sannheter Stortinget glemte
Skillelinjen
Valgets viktigste verdispørsmål
Kjære Jens!  (Publisert av Foreldrerett.no)
• Forskning om barn i homofile familier
• Stortingets fatale veivalg
Ekteskapet = mann + kvinne
• Fakta og løgn
Vi anklager!
• Realitetene
• "Plakat-annonse"
• Håpet lever
 Biologi - Barn - Bibel    Slå ring ekteskapet og barnet!    Spørsmål foran Kirkevalget
  – publisert før Kirkevalget 2011

  MorFarBarn-erklæringen
 

Paroler på noen av plakatene ovenfor:

Mor + Far + Barn = sant
Ekteskap = mann + kvinne
Biologi, Barn og Bibel gir samme svar!
Hvem har gitt staten rett til å ta far fra barna?
Ja til kjønnskvotering i ekteskapet!
Må alle skolebøker skrives om?
Kan far bare erstattes av en annen mor?

Frihet, likhet og FARSKAP!  
- "Medmor" kan ikke erstatte far og hans slekt.
Er det statens oppgave å ta far fra barna? - Gjeninnfør barns rett til både mor og far!
Ja til ekteskap med 50% kjønnskvotering! - Både mann og kvinne er viktige for barn.
Barn trenger menn i familien, ikke bare i barnehagen og skolen.
Hvem er den svake part: Forsvarsløse barn eller voksne lobbygrupper?
Ja til Barnekonvensjonen 7.1: Barn har rett til å kjenne far og få omsorg fra ham!
Nei til statsautorisert barnediskriminering!
- Alle barn har rett til både mor og far.
Far er ikke overflødig! - Nei til kjønnsnøytral ekteskapslov.
Mor og "medmor" ≠ Mor og far
Nei til planlagt farløshet!
- Far og hans slekt er ikke uviktig.
Staten svikter barna! Gjeninnfør ekteskapet mellom mann og kvinne!
Stortingets barnesvik: Kjønnsnøytral ekteskapslov stjeler far fra norske barn.

Åpne utskriftsversjon