To ferske studier om likekjønnede familier

Illustrasjon

Det blir ofte påstått at det ikke er noen forskjell på å vokse opp med to foreldre av samme kjønn eller med mor og far. To helt nye studier problematiserer denne påstanden. 

Disse to ferske studiene viser tydelig at mye av det som påstås i debatten, er mer preget av ideologi og en politisk agenda enn solid forskning

1) Same-sex parenting and children's outcomes: A closer examination of the American Psychological Association’s (APA) brief on lesbian and gay parenting. 

En viktig rapport. Den påviser bl.a. at de 59 studiene APA henviste til som grunnlag for å påstå at det ikke finnes forskjell på enkjønnet og tokjønnet oppvekst, har fundamentale mangler.

• Dokumentet i en 17-siders PDF-versjon.

• Studiens internett-adresse:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0049089X12000580

2) How different are the adult children of parents who have same-sex relationships? Findings from the New Family Structures Study

 En 19-siders PDF-versjon av studien

Oversikten nedenfor viser noen av forskjellene som studien påviser. Tabellen ble gjengitt i Washington Times, 11. juni 2012. 

3) Lettleste artikler som kommenterer de to studiene:

- Gay Parents and the Marriage Debate
The Kids Aren't All Right -- New Family Structures and the "No Differences" Claim
- Important new study on the effects of same-sex marriage
Study: Children fare better in traditional mom-dad families
Is gay parenting bad for kids?
The Regnerus Debate

Åpne utskriftsversjon