Artikler

Dette er en gjennomgang av viktige momenter og argumenter om homofil adopsjon. Teksten viser at det finnes gode grunner for at adopterte barn bør plasseres hos par som består av mann og kvinne. I løpet av våren 2005 er artikkelen blitt sendt til hundrevis av politikere i alle partier over hele landet. Les mer

Denne teksten er en omtale av studier som er blitt gjort om å vokse opp i homofil sammenheng. Når homofile talspersoner sier at studiene er så gode at de gir grunnlag for å endre adopsjonslovene, er det en useriøs påstand. Samtlige studier er tvert imot kjennetegnet av fundamentale svakheter. Dessuten handler alle studiene om biologiske barn av lesbiske mødre, og ikke om adopterte barn. Les mer